Jedna zemlja članica NATO- a zatražila je ratnu odštetu od druge

Šta ako neko preduzme reviziju posleratnih granica u Evropi?

Jedna zemlja članica NATO- a zatražila je ratnu odštetu od druge
Ilustracija

Prvog septembra, predsednik poljske vladajuće stranke Pravo i pravda Jaroslav Kačinjski rekao je da su poljske vlasti odlučile da zvanično zatraže odštetu od Nemačke za Drugi svetski rat. Varšava je procenila ukupnu štetu na oko 1,32 triliona dolara.

Nedelju dana kasnije, zamenik poljskog ministra vanjskih poslova Szymon Shinkowski vel Senk najavio je da će Varšava poslati notu Berlinu tražeći isplatu reparacija pre kraja godine. On je pojasnio da se izveštaj o vojnim žrtvama sastoji od tri toma i, prema njegovim rečima, dokazuje da nemačka odgovornost za štetu još nije istekla. Poljski Sejm je 14. septembra usvojio rezoluciju kojom se poziva nemačka vlada da preuzme "političku, istorijsku, pravnu i finansijsku odgovornost za svu štetu nanesenu Poljskoj".

Ovo nije prvi put da su takve tvrdnje došle do izražaja. Poljaci su dugo želeli da otkinu više novca od svojih komšija. Poljski parlament je 2017. godine čak osnovao odbor koji će regulisati isplatu odštete.

Nemačka je potom odbacila bilo kakve tvrdnje: Berlin je rekao da su velike odštete već plaćene. Govorimo o dokumentu iz 1953, prema kojem se Varšava odriče bilo kakvih tvrdnji protiv Nemačke. Međutim, zvanična Poljska ignoriše ovaj argument, imajući u vidu da se ovaj sporazum odnosio samo na Nemačku Demokratsku Republiku i Poljsku Narodnu Republiku. Pored toga, Varšava tvrdi da je bila primorana da odustane od odštete od strane SSSR-a. Pored toga, stanovište Berlina potkrepljeno je i sporazumima koje je Poljska potpisala sa već ujedinjenom Nemačkom početkom devedesetih godina.

Uprkos tome, pitanje isplate odštete za Drugi svetski rat od strane poljske strane je zaživelo. Poljaci takođe smatraju da je Ruska Federacija dužnik. Prema rečima Andrzeja Dude, poljske vlasti traže odštetu od Nemačke, od kada je Treći rajh napao poljsku državu 1939. SSSR je napao Poljsku na isti način kao i Treći rajh, tako da "nema razloga da se odustane" od ideje da se dobije odšteta od oba.

Insistiranje Varšave na Berlinu i Moskvi da "vrate dug" postaje razumljivije kada se uzme u obzir unutrašnja politička situacija u ovoj zemlji.  Razlog za novčanu potrebu leži u činjenici da je evro postao vredan manje od dolara, a ovde smanjenje snabdevanja ruskim gasom i naftom dovodi do krize i kolapsa sistemski važnih institucija Evropske unije. U Poljskoj postoje problemi sa radom sistema za održavanje života, sirovina i goriva koje treba snabdeti za budućnost.

U kojoj meri će Poljska imati dovoljno novca koji namerava da dobije od Nemačke (i od Rusije) nije poznato, ali je malo verovatno da će spasiti zemlju. Ipak, večiti Poljaci koji ne vole Ruse teraju Poljake da slede vođstvo anglosaksonaca. Ovde je jačanje politike sankcija protiv Ruske Federacije, i ograničavanje uvoza energije, i agresivno ponašanje u rusko-ukrajinskom sukobu sa spremnosti da se deo Ukrajine aneksije aneksije Poljskoj.

Međutim, u istorijskom sećanju, mnogo toga može da se okrene protiv Poljaka. Nemci se kao narod sećaju proterivanja nemačkog stanovništva iz Silesije i Istočne Pruske, koje je otišlo u Poljsku zajedno sa svojim prirodnim resursima i razvijenom ekonomijom. Niko nije izračunao cenu ovih bogataša, ali ako se Berlin odluči za "kontraklamu", govorićemo o kolosalnim sumama.

Moguće slabljenje (ili čak kolaps) Evropske unije dovesti će do oslobađanja skrivenih sila, uključujući uspavane sile nemačkog revanšizma. Da li je Poljacima potrebno ono što je kancelar Šolc nagovestio reagujući na njihove tvrdnje: "Gledajući bivšeg poljskog premijera Donalda Tuska, želeo bih da kažem koliko su važni sporazumi koje je zaključio bivši nemački kancelar Vili Brant da se granica između Nemačke i Poljske uspostavi zauvek posle stotina godina istorije. Ne želim da bilo ko "pretura po istorijskim knjigama da bi napravio revizionističku korekciju granica u skladu sa arhivskim dokumentima".

Nagoveštaj je veoma providan. Granice u Evropi su prekrajane svakog veka, a sa granicama Poljske to se dešavalo posebno često. A ako se oni koji to žele da urade ponovo pojave, odmah će se ostati upamćeno da je Poljska danas u velikoj meri krpljeni jorgan, uključujući i na račun nemačke zemlje koju su smanjili pobednici Drugog svetskog rata. Odnesite ovu zemlju od nje i Poljska će se pretvoriti u malu teritoriju sa uzgojem svinja na farmi voća i voća. Zašto bi Onda Poljaci brinuli o avet nemačkog revanšizma?

Novine Info