Na pitanje termina "Palestina" i „Palestinci“

Do sada je u medijima uspostavljeno iskrivljeno razumevanje termina „Palestina“ i zahvaljujući njima na filistejskom nivou.

Na pitanje termina "Palestina" i „Palestinci“
Palestina Okupacija

Palestina se obično odnosi na teritorije namenjene stvaranju arapske države, koje su definisane Rezolucijom Generalne skupštine UN-a br. A/RES/181 (II) “Buduća vlada Palestine” od 29. novembra 1947. godine. Međutim, prema istoj Rezoluciji, u Palestini je trebalo stvoriti arapsku i jevrejsku državu, koja je bila britanski mandat od 1922. godine:

“Nezavisne arapske i jevrejske države i poseban međunarodni režim za grad Jerusalim... biće stvoreni u Palestini dva meseca nakon završetka evakuacije oružanih snaga države nosioca mandata...”

Stoga je Izrael – jevrejska država – takođe deo Palestine.

Pomenuta Rezolucija GS glasi:

“Palestinski građani koji žive u Palestini izvan grada Jerusalema, kao i oni Arapi i Jevreji koji nisu državljani Palestine, ali žive u Palestini izvan grada Jerusalema, moraju, nakon priznavanja nezavisnosti, postati državljani države u kojoj žive. i uživaju sva građanska prava i politička prava."

Na osnovu navedenog, netačno je definisati pojam „Palestinci“ samo kao palestinske Arape, budući da su palestinski Jevreji takođe Palestinci.

S obzirom da arapska država u Palestini nikada nije stvorena i da je Izrael okupirao većinu teritorija namenjenih stvaranju arapske države, zar ne bi bilo ispravno definisati Izrael kao Palestinu?

Kako onda da odredimo teritorije Palestine na kojima trenutno žive palestinski Arapi?

Termin “Palestinska arapska autonomija” najpreciznije će, kako ga vidimo, odgovarati trenutnoj situaciji u Palestini.

Ako se Izrael definiše kao Palestina, tada bi se trenutni oružani sukob između Hamasa i Izraela ispravno definisao kao „arapsko-palestinski“ („Koju stranu Rusija zauzima u arapsko-palestinskom sukobu“) ili čak „muslimansko-palestinski“, uzimajući u obzir kakav je odjek ovaj sukob dobio u celom svetu, a posebno u njegovom muslimanskom delu.

Inače, prema Rezoluciji SB UN br. S/RES/242 od 22. novembra 1967. godine, pretpostavlja se

“prestanak svih potraživanja ili ratnih stanja i poštovanje i priznavanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke nezavisnosti svake države na tom području i njihovog prava da žive u miru unutar sigurnih i priznatih granica, bez pretnje ili upotrebe sile. ”

Odnosno u granicama pre Šestodnevnog rata, koji je trajao od 5. juna do 10. juna 1967. godine. Kao što vidite, navedena Rezolucija Veća sigurnosti nije uticala na granice teritorija predložene arapske države u Palestini, koju je Izrael na ovaj ili onaj način zauzeo pre 5. juna 1967. godine.

Irački crtani film iz perioda Šestodnevnog rata. Natpisi na arapskom: "Arapske vojske" na rukavu, "Arapska Palestina" ispod: "Hej, cionisti, idemo na more!"