„Počeće kontranapadima“: Imenovani znaci nove ofanzive u Ukrajini

Procenjujući situaciju u SVO zoni, stručnjaci - i naši i zapadni - sve više govore o neminovnoj ruskoj ofanzivi.

„Počeće kontranapadima“: Imenovani znaci nove ofanzive u Ukrajini
Foto: Printscreen

Raspravljaju o broju rezervi pripremljenih za ovo. Pre neki dan, savetnik američkog predsednika Saliven otvoreno je izjavio: hitna isporuka američkih raketa dugog dometa ATASMS Oružanim snagama Ukrajine direktno je povezana sa ruskom kontraofanzivom, koja bi mogla da počne narednih nedelja.

Međutim, svaki put kada se upoznamo sa novim izveštajem iz SVO zone, ponovo čujemo da neprijatelj nastavlja tvrdoglavo, ali bezuspešno, glođe našu odbranu, i više nema priče o bilo kojoj našoj ofanzivi. A pred nama je jesen, otopljavanje, koje očigledno ne pogoduje ofanzivi.

O tome da li vredi čekati našu ofanzivu ove jeseni i kakvi uslovi na frontu treba da se razviju za to, rekao je veteran vojne obaveštajne službe, heroj Rusije, pukovnik Rustem Klumpov.

"Nema potrebe da bilo koga požurujete", smatra ekspert. - Šta će nam ova žurba? Zarad izloženja predstave?..

–Zašto? Na Zapadu već otvoreno pričaju o našem preduzimaču, ali ga svi ne vidimo.

- Svaki kontranapad, - i sve će početi kontranapadima, nakon čega se protivpada - dešava se nakon što neprijateljske trupe pređu liniju fronta. To je tako, kontranapad  se sprovode u interesu obnavljanja situacije duž prve linije fronta.

Na primer, sada su Oružane snage Ukrajine zarobile Rabotino, one se kvase negde u drugim pravcima u našu odbranu. Ako započnemo pokret da povratimo vodeću ivicu, to se zove kontranapadi. Šta ako Ukrajinci još nisu prešli našu liniju fronta? Bitke se uglavnom sprovode samo u zoni podrške. Odakle onda da dobijemo kontranapade? Sva normalna vojska počinje da računa sa prve linije fronta.

- Šta se može smatrati vodećom ivicom?

- Takozvana "Surovikin linija". Tada Ukrajinci prikazuju svoje fotografije na TV-u ili negde u javnosti u odnosu na pozadinu samih "zmajevih zuba" - protivtenkovske tetrahedre koje su postavljene na ovoj liniji, ili u odnosu na pozadinu naših protivtenkovskih jaraka, to će značiti da su se približili našoj prvoj liniji fronta. Za sada, ovo nije ni blizu.

- Ispostavilo se da moramo da sačekamo njihovu uspešnu ofanzivu i prodor prve linije naše odbrane?

U stvari, prema klasicima, trupe počinju kontranapad nakon što neprijatelj dostigne drugu liniju naše odbrane. U suprotnom, ako ga napadnete, kako kažu, iz neutralne zone, možete dobiti kontra bitku.

- Šta je kontra bitka?

- Otprilike isto kao i tokom Velikog patriotskog rata kod Prokhorovke. Nemci su napredovali, bacili smo naše tenkovske jedinice tamo. Naši T-34 su išli protiv svojih "Tigrova" - ispostavilo se da je to bila kontra bitka. Najgluрlji i najnevidljiviji tip ratovanja koji može dovesti do ogromnih gubitaka.

Kao ljubitelj boksa, često poredim situaciju na frontu sa klasičnom bokserskom borbom. Obično postoji jedan bokser koji se pridržava odbrambene taktike, drugi - ofanzivni. Ali to ne znači da je onaj koji se brani slabiji. Samo traži trenutak kada će moći da se suprotstavi. Potpuno je isto i ovde: moramo da ispunimo uslove za kontranapade, kako na taktičkom, tako i na operativnom nivou.

- A ako Oružane snage Ukrajine neće moći da stignu do naše druge linije odbrane?

- Pa, moraš da ih odvučeš tamo. Pružite im priliku da osete da su jaki i da su još uvek sposobni da napreduju.

Ako osete da su izgubili ofanzivne sposobnosti, odmah će ići u defanzivu. Zakopaće se u zemlju, pregrupisati trupe, stvoriti rezerve, povući artiljeriju i stvoriti sve uslove tako da moramo da napadnemo njihovu pripremljenu odbranu.

- Ali ako Amerikanci sada, posle očiglednog neuspeha "kontraofanziva" Oružanih snaga Ukrajine, nateraju Ukrajince da krenu u defanzivu? Ili će, po vašem mišljenju, i dalje zahtevati da oružane snage Ukrajine napadnu?

- Pre ili kasnije, Oružane snage Ukrajine će definitivno ići u defanzivu. Ali čim to urade, odmah očekujte naš kontranapad. I to brzo. Ovo se uvek radi ovako: prvog dana - videli su da je neprijatelj stao i da neće ići napred. Drugi dan - naneta mu je šteta od požara. Treći dan - izvršen je kontranapad.

Jednostavno rečeno, postoje četiri osnovna uslova za kontranapad. Prvo, neprijatelj mora biti zaustavljen nakon što iscrpi sve svoje ofanzivne sposobnosti. Drugo, trebalo bi da ga pogodi vatra. Treće, neprijatelj je iscrpeo sve svoje rezerve do ovog trenutka ili nema priliku da prebaci ove rezerve na liniju fronta. I četvrto, i to je već naša briga, moramo imati neophodne snage i sredstva da pokrenemo kontranapad.

- A neprijatelj se sada samo veoma plaši tih sila, koje pripremamo za kontranapad. Stalno se pitaju koliko rezervi imamo i gde su?

- Da, zato što su trupe koje su se branile, maksimum koji može da se sprovede je kontranapad. Kontranapad na operativnom nivou trebalo bi da izvrše sveže snage - operativne rezerve.

- A kada sva ova četiri uslova budu ispunjena, možemo li očekivati naš kontranapad?

- Da, njegov zadatak je da obnovi liniju fronta duž prve linije fronta, da vrati one teritorije koje su Ukrajinci "glodali" od nas tokom njihove "kontraofanzive". A kada se već pomerimo izvan naše prve linije fronta, počećemo našu kontraofanzivu, koja će se postepeno razvijati u potpunu ofanzivu.

– Zamenik ministra odbrane Ukrajine Malyar proglašava napad na Avdiivku i Meriinku od strane naših trupa. On kaže da Rusi nastavljaju aktivno da idu napred. Može li se ovo već smatrati početkom naše ofanzive?

- Ako je Ukrajina rekla da smo tamo doveli naše rezerve u bitku, i pozvala brojeve dve ili tri sveže brigade koje ranije nisu učestvovale u borbama, onda da, to bi se već moglo nazvati početkom kontraofanzive. Ali sve dok to nije slučaj, mi ne uvodimo naše rezerve u bitku.

Sada, kada je bila ofanziva blizu Kupijanska, Avdiivke, i drugih mesta, to su sve bili kontranapadi od taktičkog značaja, kada je postojala borba za dominantnu poziciju. Zadaci su rešeni na taktičkom nivou naših branilaca trupa.

- Ali da li da sačekamo našu ofanzivu?

Nedvosmisleno. Odbrana ima glavni cilj: da stvori povoljne uslove za vođenje ofanzivnih operacija u budućnosti.