Singularnost:Kada se nauka vrati svom religijskom poreklu

Materijalistička nauka sadrži mnoge čisto špekulativne koncepte, na primer singularnost.

Singularnost:Kada se nauka vrati svom religijskom poreklu
Ilustracija

Na primer, ne znaju šta se dešavalo pre tzv. "Veliki prasak", onda kažu "postojao je singularitet" - nešto neobjašnjivo. Kako opisati, objasniti, oni ne predstavljaju, već jednostavno uvođenjem pojma (singularnosti) smatraju da je sada to prethodno objašnjeno.

Singularnost se može zameniti Apsolutom ili Duhom, Bogom, Brahmanom/Nirvanom - i to će biti ista stvar - nešto neobjašnjivo sa materijalne tačke gledišta, sa beskonačnim parametrima. U stvari, naučnici moraju prepoznati postojanje drugog oblika bića, beskonačnog bića, samo na taj način se pojavljuje objašnjenje odakle dolazi energija, masa i sve ostalo.

Sve je to već bilo shvaćeno hiljadama godina pre njih. Pre ili kasnije, doći će do istog zaključka, jer prema svim proračunima izvor sveta mora biti drugačije prirode, što je neobjašnjivo sa materijalne tačke gledišta, što znači da je nematerijalne prirode - ovo je objektivno tačno. Tada će se nauka ponovo vratiti sa svojim religioznim poreklom, odakle je i potekla.

Moderna kosmologija je, zapravo, na korak od budizma ili bramanizma, a samo uzak okvir materijalizma sprečava naučnike od daljeg napredovanja.