Smrtno ranjena aždaja uvlači svet u ponor smrti! Ruski filozof zaledio svet: Samo uz Božiju pomoć...

Ruski filozof Aleksandar Dugin složio se sa rečima ruskog predsednika Vladimira Putina da je multipolarni svet već postao realnost. Međutim, primetio je Dugin, zapadna hegemonija neće želeti da ustupi svoje pozicije novom sistemu svetskog poretka.

Smrtno ranjena aždaja uvlači svet u ponor smrti! Ruski filozof zaledio svet: Samo uz Božiju pomoć...
EPA/Shutterstock

Predsednik Rusije Vladimir Putin je na samitu ŠOS u Astani izjavio: multipolarni svet je postao realnost. On je naglasio da su ŠOS i BRIKS glavni stubovi novog svetskog poretka u nastajanju.

Pored toga, proširuje se lista država koje se zalažu za pravičan svetski poredak.

Sa rečima šefa države saglasio se i direktor Instituta Cargrad, filozof, javna i politička ličnost Aleksandar Dugin. On je naglasio da je multipolarni svet postao realnost. Međutim, postoji određena nijansa – da li je ova stvarnost zaista nepovratna?

- Ovo pitanje je još uvek otvoreno jer smo na vrhuncu žestoke konfrontacije između odlazećeg unipolarnog sveta, sveta zapadne hegemonije, i već označenog, već naprednog, već uspostavljenog multipolarnog sveta - objasnio je metaforički.

Dugin je primetio da silazni talas unipolarnosti i dalje pokušava da spreči podizanje novog talasa – novog svetskog poretka.

- To je smisao našeg rata u Ukrajini sa Zapadom. Uopšte, sva svetska politika je žestoka, sve teža konfrontacija između budućnosti, oličene u multipolarnosti, koja je već tu, koja je već stigla, i prošlosti koja pokušava da uvuče čovečanstvo nazad u suštinski okončanu eru hegemonije. I evo najvažnije stvari – kako sprečiti ovu ranjenu, smrtno ranjenu aždaju od unipolarne hegemonije Zapada, kako sprečiti da čovečanstvo bude uvučeno u ponor smrti, nuklearne apokalipse - dodao je on.

Dugin je naglasio da se od svih učesnika u ovom globalnom procesu traži i izdržljivost i predanost.

- To zahteva od svih učesnika u svetskom procesu, pre svega od naše zemlje, od našeg predsednika, jedinstvenu, neverovatnu, nadljudsku izdržljivost i bezuslovnu privrženost najvišem principu, odnosno samo uz Božiju pomoć moći ćemo da pobedimo ovog smrtno ranjenog zmaja, koji je „još uvek, avaj, prilično jak - naveo je on.